Samobójstwo Lukrecji, 240x100x190cm, Styropian karraryjski, 2019
Prace