Popiersie Marsjasza, wys. 18cm, wydruk 3D, 2017
Prace