PraceRycerz z ręką na piersi (el Greco), obraz cyfrowy, 2013