PraceMartwa natura z wanitatywna, obraz cyfrowy, 2013